Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa, Zastępca Komornik Sądowy Marcin Nowicki

CEPIK

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców System Dzięki temu systemowi można natychmiastowo sprawdzić jakie auta należą do dłużnika, dokonać ich zajęcia oraz sprzedać w drodze licytacji.

OGNIVO

Moduł ten służy do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika, co pomaga w szybkiej i skutecznej egzekucji - odzyskaniu przez wierzyciela zadłużenia.

GEODEZJA

Dostęp elektroniczny do Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego WebEwid, za pomocą którego sprawdza się czy dłużnik jest wpisany do bazy ewidencji gruntów i budynków jako właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości.

DOSTĘP ONLINE DO ZASOBÓW KRS

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.

EPUAP

Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Monitoring spraw

Dostęp do systemu Monitoring spraw - system ułatwiający współpracę komornika z wierzycielem.

Licytacje

Komornik sądowy

Art. 8.5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję™ z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

(Dz. U. z 2006 r. Nr 167,poz. 1191 z późn. zm.)

mlotek

Kancelaria Komornicza prowadzona przez Komornika Sądowego przy SR w Brzegu Elwira Krupa to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Odzyskiwanie należności stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym jest główną rolą pełnioną przez komornika sądowego w systemie prawnym w Polsce. Sens orzecznictwa w sprawach cywilnych jest wprost uzależniony od skuteczności późniejszej egzekucji sądowej. Sprawność działań komornika przekłada się na powagę całego Wymiaru Sprawiedliwości.

Skuteczność

Elektorniczy dostęp do Monitoringu Spraw.

Tworząc kancelarię od podstaw postawiono nacisk na zastosowanie szeregu nowoczesnych technicznych usprawnień pozwalających komornikowi szybko i skutecznie prowadzić postępowania egzekucyjne jak i postępowania w celu wykonania zabezpieczenia.

Na bieżąco korzystamy z efektywnych elektonicznych dostępów do danych o różnych składnikach majątków dłużników. Instytucje z którymi w ten sposób dochodzi do wymiany informacji to między innymi:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Cepik),
  • Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW),
  • system OGNIVO pozwalający zapytywać banki o konta dłużników.

Szablony wniosków egzekucyjnych

Pliki do pobrania

Jak rozpocząć odzyskiwanie należności przez komornika sądowego?

  • Należy złożyć wniosek egzekucyjny do kancelarii komornika.
  • Do wniosku musi byćzałączony tytuł wykonawczy w oryginale (wyrok sądu, nakaz sądowy, itd.)
  • Wniosek musi być podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.
  • Jeśli wniosek składa pełnomocnik wówczas konieczne jest załączenie pełnomocnictwa w tym zakresie.

Poniżej znajdują się szablony wniosków egzekucyjnych niezbędnych do rozpoczęcia (wszczęcia) postępowania egzekucyjnego.

Praca w kancelarii Komornika Sądowego

Asesor | Aplikant | Stażysta

Osoby zainteresowane pracą proszone są o przesłanie życiorysu (CV) oraz listu motywacyjnego na maila: kontakt@komornikbrzeg.com lub na adres kancelarii.

Do przesłanych dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do pracy w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Miasto Brzeg

Historyczne miasto powiatowe Brzeg w województwie opolskim położone jest na Nizinie Śląskiej w odległości od: Wrocław - 40 km, Opole - 40 km.

Lokalizacja ta umożliwia komornikowi sprawnie podejmować czynności egzekucyjne względem dłużnika którego zamieszkanie lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się na tym obszarze.

Jednocześnie właściwość terytorialna SR w Brzegu stanowi obszar właściwości Komornika Sądowego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości położonych na tym terenie.

copyrights © 2016 Elwira Krupa. Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie ikomornik.pl

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działaności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.