Stanowisko Asesor

Praca w kancelarii komornika sądowego to praca polegających na skrupulatnym i terminowym opracowywaniu spraw egzekucyjnych lub jednego z elementów postępowania egzekucyjnego.

Stanowisko Aplikant

Specyficznymi stanowiskami pracy w kancelarii komorniczej są stanowisko aplikanta oraz asesora którzy mają szczególne obowiązki wynikające z ustawowo przypisanych im uprawnień.

Stanowisko Stażysta

Również stanowisko księgowej / księgowego ma nietypowy dla swej nazwy zakres obowiązków wynikających ze specyfiki rozliczeń i norm przypisanych księgowości komorniczej.