OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

2 października 2019 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu, mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31, w sali nr 58, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do:  (…), położonej: 49-300 Brzeg, ul. Ofiar Katynia 46/5, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1B/00019607/3.

Lokal mieszkalny znajduje się na 2 kondygnacji (1 piętro) po lewej stronie klatki schodowej. Lokal o powierzchni 81,40 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Lokal wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o., domofonową. Ogrzewanie indywidualne piecem gazowym, stolarka okienna PVC. Z lokalem związany jest udział w wysokości 236/2000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.  

 

Suma oszacowania wynosi 192 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 128 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 19 200,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika lub na konto komornika:

 

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 18.09.2019 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godz. 12:00 do 12:15.